OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ing.arch.Vilém Chroboczek

autorizovaný architekt

Ing. arch. Vilém Chroboczek

Narozen 1959 ve Frýdku–Místku , Fakulta architektury VUT Brno

Od roku 1993 autorizovaný architekt pro obor – autorizace bez specifikace oboru autorizovaný architekt, může vykonávat činnost v celém rozsahu vymezeném písm. a) až l) §17 zákona č. 360/1992 (v platném znění zákona č.150/2004 Sb.)
Č. autorizace 01216

 

Kontakt

Adresa kanceláře:
Ateliér 205
Gargulákova 32
614 00 Brno – Husovice

Ing. arch. Vilém Chroboczek
Pod Kaštany 631, 679 21 Černá Hora
IČO 121 68 980
Tel: 777944884
e-mail: Chroboczek@volny.cz